Nie składasz samodzielnie swojego auta? Marketing też możesz kupić!

Nie składasz samodzielnie swojego auta? Marketing też możesz kupić!
21 maja 2019 Grzegorz Nowak

21 maj 2019

Nie składasz samodzielnie swojego auta? Marketing też możesz kupić!

Outsourcing, bo o nim będzie mowa, to korzystanie z zewnętrznych zasobów w celu realizowania wybranych funkcji przedsiębiorstwa. Jego istotną cechą jest to, że relacja łącząca dwa podmioty gospodarcze jest długoterminowa i bardziej partnerska niż zwykła zależność pomiędzy zleceniodawcą a wykonującym zamówienie. Przekonaj się, że model ten doskonale sprawdzi się w marketingu.

Outsourcing marketingu – czy warto?

Tę formę współpracy stosuje się najczęściej w administracji, rachunkowości, HR, ale także w obsłudze klienta i w zakresie IT. Jej główne zalety to redukcja kosztów i możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy (tzw. core business). Ważne jest także to, że daje ona dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów, liderów w swoich branżach. Ten ostatni pożytek najbardziej przemawia za outsourcingiem marketingu, który jest dziedziną szeroką, zmieniającą się dynamicznie, ściśle uzależnioną od postępu technicznego.

Załóżmy, że zbudujesz zespół, który zajmie się promocją lub zatrudnisz chociaż kilka osób posiadających wystarczające kompetencje, zarówno w marketingu tradycyjnym, jak i cyfrowym. Poświęcisz temu dużo czasu i będziesz się mierzyć z dużymi kosztami, ponieważ osoby te należy utrzymać na etatach i koniecznie stale szkolić. Niezależnie od tego, jak aktualne i wyspecjalizowane umiejętności udałoby Ci się pozyskać do takiego działu, nadejdzie czas, kiedy trzeba będzie zlecić na zewnątrz niektóre prace, np. designerom, copywriterom, czy też specjalistom od nowoczesnej komunikacji cyfrowej i analityki wykorzystującej zdobycze sztucznej inteligencji. Dlatego warto rozważyć, czy zamiast utrzymywać kosztowny zespół, nie lepiej zdecydować się na współpracę z profesjonalnym dostawcą, z którym będziesz się rozliczać za dostarczone prace i wyniki działań.

Przedmiotem umowy mogą być wybrane usługi lub zintegrowane działania o ściśle określonych celach. Możesz zatem zlecić opracowanie i realizację pojedynczej kampanii reklamowej albo podjąć dłuższą współpracę, poprzedzoną pogłębioną analizą sytuacji firmy, jej produktów i sprawności sprzedaży. W trakcie takiej zaawansowanej kooperacji otrzymasz kompletną strategię marketingową, z wyznaczonymi celami i miernikami efektywności oraz harmonogramem wdrożenia. Po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu zapłacisz za to, co zostanie dostarczone zgodnie z kontraktem.

Sześć korzyści dla Twojej firmy

Redukcja kosztów

Najbardziej oczywista korzyść z outsourcingu, ponieważ to podstawowy efekt tego modelu w porównaniu z zatrudnieniem. Na wysokość wydatków wpływa też rozliczanie na podstawie dostarczonych produktów, wykonanych działań i ich skuteczności.

Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy i technologii

Szczególnie istotny dla małych i średnich firm, dla których budowanie działu marketingu byłoby skrajnie nieopłacalne. W obecnych czasach nie możesz pozwolić sobie na ignorowanie możliwości, jakie przynoszą nowoczesne technologie w reklamie, komunikacji z klientami czy analityce rynkowej.

Synergia podejmowanych działań

Pojawi się jako efekt współpracy, jeśli powierzysz wszystkie obszary marketingowe jednej agencji. Dostawca ma wówczas możliwość i obowiązek spojrzenia na Twoją firmę z dalszej perspektywy, całościowo. Może zaproponować rozwiązania nie tylko doraźnie, zwiększające sprzedaż, ale także dotyczące samego produktu, cen, sposobu dystrybucji itp.

Możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy

Cenny rezultat outsourcingu usług marketingowych, szczególnie w przedsiębiorstwach oferujących produkty bardzo wyspecjalizowane. Możesz wtedy poświęcić wszystkie siły na to, co jest Twoją kluczową kompetencją, a działania promocyjne powierzasz profesjonalistom.

Nowa energia w firmie

Współpraca z agencją marketingową jest szansą na spojrzenie na swój biznes z nieco innej perspektywy, pozbawionej branżowych nawyków. Inspirujące pomysły spoza dobrze znanej dziedziny, świeży wgląd we własną działalność i w charakterystykę swoich klientów mogą stać się istotnymi motywatorami do rozwoju Twoich pracowników i całego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo

Profit tak samo ważny, co obniżenie kosztów. Powierzenie agencji określonych zadań oznacza, że odpowiedzialność za ich realizację leży po jej stronie, a Ty otrzymujesz gwarancję jakości usług i dotrzymania terminów. Nie borykasz się z problemami, takimi jak urlopy czy zwolnienia pracowników. Masz pewność, że działania, które są przedmiotem kontraktu zostaną wykonane solidnie i na czas.

Jasny cel i wspólna praca

Aby osiągnąć maksymalny efekt współpracy w ramach outsourcingu potrzebujesz spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim musisz mieć świadomość, jakie cele chcesz osiągnąć. Najlepiej, jeśli wyrazisz je w określonych parametrach. Niezbędnymi warunkami skutecznego działania będzie Twoja otwartość, dzielenie się informacjami i problemami, które masz do rozwiązania. Bez wzajemnego zaufania i wspólnej pracy trudno będzie o zadowalające rezultaty.

Marketing jest sferą zbyt ważną, aby realizować ją własnym sumptem, bez wystarczających kompetencji, które w dzisiejszych warunkach należy stale doskonalić. Z drugiej strony – zakres działań i usług daje się zdefiniować na tyle precyzyjnie, że może on być przedmiotem bardzo szczegółowej umowy B2B. Outsourcing marketingu w całości jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, a powierzanie partnerowi pewnych jego obszarów daje większym firmom możliwość przekraczania wewnętrznej rutyny i zmiany nastawienia do własnych działań. To szansa na rozwój Twojej firmy w optymalnym modelu biznesowym.

Szczegółowo o marketingu 360° piszemy tutaj: https://alpacastudio.pl/marketing-360/.

Potrzebujesz marketingowego dopalacza?

Wypełnij brief